ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HATÁLYOS: 2021.
SZEPTEMBER 1-TŐL


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a
továbbiakban: ÁSZF) Szentpétery Dávid ev. (továbbiakban: Szolgáltató), és
a Szolgáltató által a https://napkonyv.hu/
 weboldalon keresztül
nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a
továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és
Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a
https://napkonyv.hu/ weboldalon keresztül történik, függetlenül attól,
hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy
közreműködője által történik.

Szolgáltató Adatai:

Név: Szentpétery Dávid
ev.
Székhely és levelezési cím: 7800 Siklós, Kossuth u. 10.
Vállalkozói tevékenység megkezdése: 2021.05.19.
Nyilvántartási szám: 55985127
Adószám: 57362199-1-22
Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.7
Email cím: szentpeterydavid@gmail.com


1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden
olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a
https://napkonyv.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található
elektronikus áruházon (a továbbiakban: NAP Tervező webáruház) keresztül történik.

Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden
olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben
meghatározott Felek között jön létre. A NAP Tervező
 webáruházban
történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza.

1.2. A NAP Tervező webáruházban
történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen
ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A NAP Tervező webáruház
szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára,
regisztráció nélkül. 

1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig
szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre
elektronikus levélben van lehetőség.

A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés
írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt rögzíti, és annak
létrejöttét követő 5 évig őrzi.

1.5. A szerződés nyelve magyar.

1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti
alá magát.

1.7. Ügyfélszolgálat elérhetőségei

• Ügyfélszolgálat
nyitvatartási ideje: emailben 48 órán belül
• Internet cím: https://napkonyv.hu/


E-mail: info@napkonyv.hu


2. REGISZTRÁCIÓ

2.1. A webáruház nem alkalmaz vásárlói regisztrációt.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott
adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért,
hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3. MEGRENDELÉS MENETE

3.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk
használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról
lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a
termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza.

A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a
weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb,
előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel,
ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott
termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz
mellékeljük.

Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati
utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze
vevőszolgálatunknál, pótoljuk.

Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető
tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon
közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon
ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.7. pontban találja.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg,
amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza.

A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, kivéve ha ez a
végső fizetési oldalon máshogy nem olvasható.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a
Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel
egyidejűleg lép hatályba.

A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem
befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az
elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban
bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát
vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a
Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék
közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő,
esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a
Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a
helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat
vásárlási szándékától.

A weboldalon megjelentetett termékképek helyenként csak illusztrációk, azok
a valóságtól eltérhetnek.

3.5. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül nem csak regisztrált
Ügyféltől fogadja el, azonban a megrendeléshez minden, az Ügyfél adataira
vonatkozó mező maradéktalan kitöltése szükséges. (Ha az Ügyfél valamely mezőt
hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.)

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott
rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb
problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően
megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba
teszem” gomb használatával teheti Kosarába.

A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb oldalán
található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az
egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető
(„Eltávolítás”).

Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Pénztár”
feliratra kattintva adhatja le rendelését.. Ezt követően választani tud az
átvételi módok közül illetve meg tudja adni a számlázási és szállítási
adatokat.

Ha minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta az átvételi módot,
akkor a „Folytatás” gombra kattintva választani tud, hogy hogyan kívánja
kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét.

Ha választott a fizetési módok közül, akkor a „Fizetés” gombra kattintva
egy összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése
adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a
fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.

A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Megrendelés
véglegesítése” feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása
tehát a „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél
részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

4. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

4.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató
részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli
hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a
„Eltávolítás” feliratra kattintva).

5. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, RENDELÉSEK VISSZAIGAZOLÁSA

5.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a
Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb
24 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail
tartalmazza:
-az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl.
számlázási és szállítási információk),

-a rendelés azonosítóját,

-a rendelés dátumát,

-a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék
árát,

-szállítási költséget

-és a fizetendő végösszeget.

Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a
megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

5.2. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül,
vagyis 24 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére
vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

5.3. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát
vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt azonnal
jeleznie kell a Szolgáltató felé.

5.4. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül,
amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak
irányadóak.

A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és
szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács
2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

6. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut
szállítmányozó cég igénybevételével szállítja házhoz, a Szállítási információk
oldalon olvasható feltételek szerint.
A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a
módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás
a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

6.2. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít
Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot
jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál.
Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában
vállalni.

6.4. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek
e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

7. ELÁLLÁSI JOG

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti
tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut
vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos
kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott
tételnek vagy darabnak 

a Fogyasztó vagy az
általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének
napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül
elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék
átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

7.1 ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK MENETE

7.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát
tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (elektronikus úton
küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek
igénybevételével a Szolgáltató részére.
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő
lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

7.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7.
pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

7.1.3. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja
a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

7.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell
tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül
(akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

7.1.5. E-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve az
e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás
szempontjából.

7.1.6. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan
késedelem nélkül a Szolgáltató részére visszajuttatni, de legkésőbb elállási
nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

7.1.7.A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő
letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja)
a terméket.

7.1.8. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége
Fogyasztót terheli.

A Fogyasztó kérésére a Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás
megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás
költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett
visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget
nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen
foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata
fogadja.

7.1.9. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll
módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán
a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

7.1.10. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a
Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a
Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi
ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget
is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy
Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól
eltérő fuvarozási módot választott.

A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg
vissza nem kapta a terméket.

7.1.11. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési
móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más
fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e
visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen
többletköltség nem terheli.

7.1.12. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben
bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak
megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett
be.

8. JÓTÁLLÁS

8.1. Kötelező jótállás

8.1.1.A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli,
amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak
akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű
használatára vezethető vissza.

8.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel,
tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe
helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre
vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet
mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező
jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új,
Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a
rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való
átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

– szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a
Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen
üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

– rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak
figyelmen kívül hagyása, – helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás
okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

– elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet,
kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a
Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva
aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan
állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény
teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.

– ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e
kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem
tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez
fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos
leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja
vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba
miatt elállásnak nincs helye.

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe
helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a
Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a
rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által
elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél
érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a
kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely
alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási
idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a
kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás
következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

8.1.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a
Szolgáltatót terhelik..

8.1.4. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben
mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

8.1.5. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba
miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és
jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen
korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2
pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.1.6. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen
kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését..

8.1.7. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem
tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 12.2. pontban
feltüntettettek alapján.

8.2. Önkéntes jótállás

8.2.1. Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a
Weboldalon, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia)
vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet.
Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a
termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen)
szereplő adatok útján közli.

9. SZAVATOSSÁG

9.1. Kellékszavatosság

9.1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval
szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az
Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti
szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása
időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági
jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

9.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel
időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti
szavatossági igényeit.

9.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést,
kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése
lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest
aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem
kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a
hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással
kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

9.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is
áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt
volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

9.1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de
nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a
Szolgáltatóval.

9.1.6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti
kellékszavatossági igényét.

9.1.7.9.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a
kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb
feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta
(számla vagy a számla másolatának bemutatásával).

Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt
a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a az Ügyfél
részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató
bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett,
nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni.

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél
köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés
időpontjában is megvolt.

9.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba
szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági
igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

9.2. Termékszavatosság

9.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél –
választása szerint – az 9.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot
vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

9.2.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba
miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással
párhuzamosan érvényesítsen.

Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a
kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági
igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.2.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék
kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági
igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

9.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba
hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a
gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

9.2.5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi
forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő
elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után
késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni.

A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem
nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó
felelős.

9.2.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy
forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

9.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és
forgalmazója.

9.2.8. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül
termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta
forgalomba, vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal
időpontjában nem volt felismerhető vagy
• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából
ered.

9.2.9. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő
egy okot bizonyítania.

10. FELELŐSSÉG

10.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek
felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az
információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
10.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és
elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő
vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy
bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító
szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

10.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által
tanúsított magatartásért.

Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért,
Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal
a jogsértések felderítése végett.

10.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket)
tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók
adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal
felelősséget.

10.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé
tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a
közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles
jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

10.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a
Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is
figyelembe véve jár el.

Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az
Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az
Ügyfelet terheli a felelősség.

10.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel,
köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató
jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az
információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

11, SZERZŐI JOGOK

11.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.

Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a
Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása
során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más
szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb
anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt
szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

11.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra
mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató
előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő
tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba
hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

11.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a
regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem
biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi
névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez
szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e
szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen
egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

12. PANASZÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

12.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos
fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

• Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
emailben 48 órán belül
• Internet cím: https://napkonyv.hu/

• E-mail: szentpeterydavid@gmail.com

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás
12.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a
Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a
panasz jellege ezt megengedi.

Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali
kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal
kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy
másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az
Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek
legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal
egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan
rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató a korábbi megrendelés
azonosító számához rögzíti, ami a panasz visszakereshetőségét segíti.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon
belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról,
hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja,
köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a
Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 12.1. pontban
megadott közvetlen elérhetőségeken, az ügyfélszolgálat nyitvatartási
idejébenfogadja.

12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló
fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az
alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult
panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A
panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás
lefolytatásáról.

• Békéltető testület.

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok
alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos
fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél
eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai
kamara mellett működő békéltető testületnél.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak
minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház,
lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel,
kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi
kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

• 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
• Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
• E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
• Fax: 06 (1) 488 21 86
• Telefon: 06 (1) 488 21 31

– Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó
követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári
Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13.1. A NAP Tervező webáruház Linux/PHP alapokon működő információs
rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban
javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és
spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs
rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet
technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó
hibalehetőségek elfogadását.

13.2. A Szolgáltató szaküzleteiben és internetes áruházában csak
háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

13.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan
módosítani.